Fôrrytter - Kun for elever

Fôrrytter

Er du elev hos oss, enten i aktivitetsklubben eller rideskolen så kan du ha en skolehest på fôr i helgene!


Som fôrrytter så har du hesten lørdag og søndag, en helg i mnd eller annenhver helg. Hvor du har hesten som "din" denne helgen innenfor noen gitte retningslinjer og regler som må følges. I helgen så kan man ene dagen velge om du vil enten ri på banen eller tur, mens andre dagen skal hesten ha en rolig dag hvor det kun er tillat med en rolig skritte tur. Pris for en helg er 300kr. betales med VIPPS før helgen. Legg til navn på rytter og hest ved betaling. 

 
 
 
 
 
nybegynner
jeg traver alene
Galopperer litt
mester galopp
 
 
 
 
Rød - Oddetall (første helgen i august)
Gul - Partall (andre helgen i august)
Grønn - Oddetall (tredje helgen i august)
Blå - Partall (fjerde helgen i august)
 
JA
NEI
 
JA
NEI
 
JA
NEI
 
JA
NEI
 
JA
NEI
 
 

Interessert? Fyll inn fôrvertskjemaet

STALLREGLER OG STALLARBEID:

 • Åpningstid: 08.30-19.00
 • All ferdsel i stallen etter åpningstider skal kun gjøres ved behov, på en stillferdig måte. Og det må gis beskjed om.
 • Møkke fôrhestens boks, tøm møkk på anvist plass og fei foran boksen/stallgangen når du er ferdig.
 • Møkke ut 3 fulle trillebårer med møkk fra leskur og luftegård. Evnt 6 halvfulle hvis tungt å trille.
 • I hestens boks skal det være godt lag med flis hvis hesten står inne om natten, legg inn ny flis hvis behov. 
 • Det er ikke lov til å tømme hestens boks helt for flis, for så å fylle inn helt ny flis uten avtale med Ida. 
 • Boksene til hester som ikke står inne om natten skal kun ha et tynt lag med flis for å fange opp urin ol.
 • Det skal ikke fylles vann i hestenes krybbe. Det skal kun være vann i "portable" vannbøtter. 
 • Flissøl fra fliskonteiner rakes opp og puttes inn i kontaineren igjen. Feie opp evnt. søl inne på stallgangen også. flis utenfor konteineren blir våt og ødelagt. 
 • Vaskespilt ryddes etter bruk. Fjerning av hår/sand/møkk.
 • Orden i stallen, det vil være dunker for søppel, flasker ol. Rydd opp etter deg selv!
 • Holde det ryddig påoppholdsrom, rydde opp etter bruk, feie gulv, tømme søppel ol.
  Mislighold kan føre til stengt oppholsrom for fôrryttere.
 • Det er ikke lov til å la klær eller annet utstyr henge igjen på stallgang eller oppholdsrom. 
 • Ved full søppel, skal dentømmes i sorte søppeldunker ute.
 •  Stallgangen skal være fri for ting (utstyr, bøtter etc) når du forlater stallen.
 • Stallgangen skal kostes etter man har hatt hest på gangen, møkket, tatt ut hest, sølt høy ol.
 • Man skal alltid stelle hesten på boksen, med mindre man har en hest som av spesiell grunn må stå på gang, som Annabell feks. Alle andre skal være på boks under stell og påsaling.
 • Har du hest som står inne om natten, så må du fylle hestens høyposer (morgen, lunsj og kvelds) mengde høy står på fôrrommet. Du må fylle nytt vann i vannbøtten(e) og evnt blande kraftfôr om den skal ha det, fôrplan for kraftfôr henger på verkstedet der kraftfôret er. 
 • Ved fylling av høyposer må man rake opp høysøl, start alltid med å bruke opp løshøy på bakken før man tar ett nytt flak høy. 

RIDNING og RIDEBANEREGLER:

 • Baneridning: man skal alltid starte med å skritte hesten i minst 5min hver vei før du starter å trave i lettridning. Man kan så trave lettridning i 5min hver vei før man kan sette seg ned i salen og ri arbeidstrav før man kan starte med å ri galopp. Husk å ri like mye til hver vei. Ri volter og vendinger og prøv å ha en plan. Man må alltid avslutte økten med å trave av i lettridning i minst3- 5min hver vei mens hesten kan få lange tøyler. Så skritter man av hesten i 10min tid, til den ikke er andpusten lenger.
 • En rideøkt på banen skal aldri være mer enn 60min inkl oppvarming og nedridning.
 • Venstre hand har sporet, møtes venstre skulder mot venstre skulder.
 • Møkk ridebanen etter deg FØR du forlater banen. Man møkker mens man leier hesten.
 • Det er ikke lov til å la andre ri sin fôrhest uten å avtale med Ida.
 • Det er ikke tillatt å bruke bommer, hinder eller kavaletter. 
 • Skritting har vikeplikt for de som traver eller gallopperer.
 • Det er ikke tillat å ha hestene løse på ridebanene.
 • Lys skal alltid slukkes etter endt rideøkt.
 • Puss over sal og hodelag ved behov, og alltid hvis det har regnet under rideøkten. 


TURRIDNING

 • Ved turridning oppfordrer vi til å følge frilufts og veitrafikkloven.
 • Møkk skuffes ut av veien/gangstier/turstier/parkeringsplasser/oppkjørsler ol. VIKTIG!
 • 16 årsgrense for å ri alene på tur hvor du må krysse trafikken. Er man yngre enn 16 år skal man ha følge avnoen over 18 år.
 • Vi tillater de under 16 år å ri fengselsrunden hvis det avtales med oss på forkant.
 • Forryttere under 18 år må få tillatelse av foresatte i tillegg til Ida/Stian for å ri på tur uten føge av voksne. 
 • Ved mørketider skal alltid reflekser benyttes, både på hest og rytter.
 • Man skal alltid skritte forbi turgåere og smile å si HEI til alle man møter.
 • Husk at en av helgens rideøkter SKAL være en skrittetur. 


UTSTYR:

 • Hjelmpåbud for alle.
 • Anbefaler sikkerhetsvest til alle med full beskyttelse hele veien rundt. Viktig at den ikke er for stor, da kan den slå opp i nakken om man faller av på rompa. 
 • Alle under 18 år MÅ ha vest på ved turridning. 
 • Det er ikke lov til å ri med joggesko uansett hvilke nivå man rir på. Har du kun joggesko på så må du ri uten stigbøyler.
 • Det er ikke lov til å benytte egen pad, hodelag, bitt, stigbøyler eller feste pus på hodelaget. Dette fordi det fører til kjøpepress og stigbøyler og hodelag festes feil på igjen. 
 • Det er ikke lov til å demontere hodelag ved pussing, eller ta av bittet. Pga mange fester det feil sammen igjen.